Onze Algemene Voorwaarden

Screenlink B.V. levert al haar producten en diensten conform de algemene Voorwaarden van de branche vereniging ICT Nederland. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. De algemene voorwaarden worden aangevuld met specifieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onderstaande links:

Algemene voorwaarden
1. Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling van programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur
4. Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
6. Webhosting
7. Detacheringsdiensten
8. Opleidingen en trainingen
9. Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT

Heb je een specifieke vraag? Neem  dan gerust contact met ons op.