Voorwaarden.

Screenlink B.V. levert al haar producten en diensten conform de algemene voorwaarden van de branche vereniging ICT Nederland. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. De algemene voorwaarden worden aangevuld met specifieke dienstverlening.

voorwaarden